Skip Navigation

Introduktion

Vi tycker alla det är jobbigt att skriva reseräkning, ändå tvingas vi sitta i bilen och anteckna våra tjänsteresor.

Men idag när datorerna finns är det kanske lite lättare, tänk om du slapp skriva reseräkning. Med vår hjälp kan du låta vår dator räkna ut en lämplig körjournal baserad på tidigare resor.

Hur det fungerar

Först måste du ha ett antal destinationer inlagt, och ett antal ärenden. Sen förser du oss med hur många procent av dina resor som är i tjänst så får du en journal.

Nyhet

Besök gärna vår systersite körjournal.nu, du har samma login på bägge dessa sidor.